Dona suport a les mocions per tal que arribin a l’Assemblea General (fins el 23 de febrer) - Podem donar suport a tantes mocions com considerem. Les que tinguin 500 suports o més, s’incorporaran a l'ordre del dia i, si són aprovades per majoria simple, es portaran a terme. Aquest fet implica reduir els recursos econòmics destinats a altres objectius.

Si us plau, inicia sessió